คำถาม
ขอแก้ไขข้อมูลสมาชิ ร.ท.สมเกียรติ นิ่มกลัด เลขสมาชิก ต201138/33
วดป.เกิด แก้เป็น 20 เม.ย.2502 ที่อยู่แก้เป็น 99/250 ม.2 ต.สะเดียง อ.เมือง จว.เพชรบูรณ์ 67000..ผู้รับเงินสงเคราะห์ แก้เป็น ด.ช.กรวิชญ์ นิ่มกลัด ที่อยู่ 13/7 ถ.หนุมาน ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จว.พิจิตร. ครับ
จากคุณ ร.ท.สมเกียรติ นิ่มกลัด ส.พัน.11 จว.เพชรบูรณ์ 05/06/2017 16:36:47
คำตอบ
ทาง กฌป.สก.ทบ.ได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลง วัน เดือนเกิด และที่อยู่ให้ท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ การเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์สมาชิกต้องยื่นเรื่องด้วยตนเองโดยทำเรื่องผ่านหน่วยต้นสังกัด หรือมาทำเรื่องที่ กฌป.สก.ทบ. เอกสารที่ใช้ประกอบ -สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของสมาชิก และของผู้รับเงินสงเคราะห์คนใหม่ -สำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิก และของผู้รับเงินสงเคราะห์คนใหม่ หรือถ้าท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถโทรสอบถามกับเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์ 02-6547400 ต่อ 6457, 6489, 6491, 7488 ค่ะ
ตอบโดย admin 06/06/2017 12:33:37