คำถาม
ขอแก้ไขข้อมูลส่วนตัวครับ วันเกิด และผู้รับผลประโยชน์
ร.ต.สุรเดช ผ่องแผ้ว เกิด 17 ต.ค.2507 และผู้รับผลประโยชน์ คือ นาง ถนอม ผ่องแผ้ว ที่อยู่ปัจจุบัน 199/027 ม. 13 ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก
จากคุณ ร.ต.สุรเดช ผ่องแผ้ว 07/06/2017 12:07:09
คำตอบ
ทาง กฌป.สก.ทบ.ได้ดำเนินการแก้ไข วัน เดือน เกิด และที่อยู่ให้เรียบร้อยแล้วค่ะ การเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์สมาชิกต้องยื่นเรื่องด้วยตนเองผ่านหน่วยต้นสังกัด หรือมาทำเรื่องที่ กฌป.สก.ทบ.เอกสารที่ใช้ประกอบ - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของสมาชิก และของผู้รับเงินสงเคราะห์คนใหม่ - สำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิก และของผู้รับเงินสงเคราะห์คนใหม่ หรือถ้าท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถโทรสอบถามกับเจ้าหน้าที่โดยตรงได้ที่เบอร์ 02-6547400 ต่อ 6457, 6489, 6491, 7488 ค่ะ
ตอบโดย admin 12/06/2017 14:13:33