คำถาม
ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้รับผลระโยชน์ และวัน เดือน ปี เกิด
กระผม ร.ท.ยุทธพงษ์ สุจันทร์ศรี สังกัด ส.พัน.11 อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ขอเปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์จากเดิม นายวิรัช สุจันทร์ศรี เปลี่ยนเป็น นายยุทธนา สุจันทร์ศรี หมายเลขประจำตัว ปชช. 1-6799-00412-82-9 เกิดเมื่อ 8 พ.ย.2540 อายุ 20 ปี บ้านเลข 205/2 หมู่ที่ 2 ต.วังชมภู อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67210 สถานะ บุตร และขอเปลี่ยนแปลง วัน เดือน ปี เกิด ผู้ถือกรรมสิทธิ์ฌาปนกิจ ร.ท.ยุทธพงษ์ สุจันทร์ศรี เกิดเมื่อ 22 ส.ค. 2502 ช่วยแก้ไขตามที่แจ้งด้วยครับ
จากคุณ ร.ท.ยุทธพงษ์ สุจันทร์ศรี 09/06/2017 15:17:25
คำตอบ
ทาง กฌป.สก.ทบ.ได้ดำเนินการแก้ไข วัน เดือน เกิด ให้ท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ การเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์สมาชิกต้องยื่นเรื่องด้วยตนเองผ่านหน่วยต้นสังกัด หรือมาทำเรื่องที่ กฌป.สก.ทบ.เอกสารที่ใช้ประกอบ - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของสมาชิก และของผู้รับเงินสงเคราะห์คนใหม่ - สำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิก และของผู้รับเงินสงเคราะห์คนใหม่ หรือถ้าท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถโทรสอบถามกับเจ้าหน้าที่โดยตรงได้ที่เบอร์ 02-6547400 ต่อ 6457, 6489, 6491, 7488 ค่ะ
ตอบโดย admin 12/06/2017 14:24:46