คำถาม
ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้รับผลประโยชน์ และวัน เดือน ปี เกิด
1. จาก นางสมหมาย แสงสกุล แก้เป็น ร.อ. วุฒิพงษ์ แสงสกุล 98/186 หมู่ที่ 1 ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 2. แก้ วัน เดือน ปี เกิด (ร.ต. กิติศักดิ์ฯ) จากเดิม 1 มกราคม 2504 แก้เป็น 12 พฤษภาคม 2504 3. ที่อยู่สำหรับติดต่อ ร.ต. กิติศักดิ์ แสงสกุล 310 ต.ฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 4. ขอเปลี่ยนแปลงชั้นยศ จากเดิม จ.ส.อ. เป็น ร.ต.
จากคุณ ร.ต. กิติศักดิ์ แสงสกุล 20/06/2017 12:29:35
คำตอบ
ทาง กฌป.สก.ทบ.ได้ดำเนินการแก้ไข ยศ วันเดือนเกิด และที่อยู่ให้สมาชิกเรียบร้อยแล้วค่ะ การเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์สมาชิกต้องยื่นเรื่องด้วยตนเองผ่านหน่วยต้นสังกัด หรือมาทำเรื่องที่ กฌป.สก.ทบ.เอกสารที่ใช้ประกอบ 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของสมาชิก และของผู้รับเงินสงเคราะห์คนใหม่ 2.สำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิก และของผู้รับเงินสงเคราะห์คนใหม่ หรือถ้าท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถโทรสอบถามกับเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์ 02-6547400 ต่อ 6457, 6489, 6491, 7488 ค่ะ
ตอบโดย admin 23/06/2017 09:44:49