คำถาม
ใบตอบรับการเป็นสมชิกหาย
ใบตอบรับการเป็นสมาชิกหาย ขอใบแทนได้ไหมครับ
จากคุณ ร.ต.เกียรติณรงค์ ศรีวะรมย์ 23/06/2017 19:25:19
คำตอบ
ได้ค่ะ สมาชิกสามารถทำเรื่องขอใบแทนได้ที่หน่วยต้นสังกัด เอกสารที่ใช้ประกอบ -สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของสมาชิก หรือถ้าท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถโทรสอบถามกับเจ้าหน้าที่โดยตรงได้ที่เบอร์ 02-6547400 ต่อ 6457, 6489, 6491, 7488
ตอบโดย admin 27/06/2017 09:30:53