คำถาม
ขอแก้ไขวันเดือนปีเกิด และที่อยู่ติดต่อ
วันเดือนปี เกิด 23 มี.ค.2509 ที่อยู่ 28/26 ถ.คลองคะเชนทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
จากคุณ จ.ส.อ.อนุชา พิชัย 27/06/2017 14:23:04
คำตอบ
ทาง กฌป.สก.ทบ.ได้ดำเนินการแก้ไข ยศ และที่อยู่ให้ท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ
ตอบโดย admin 03/07/2017 09:44:42