คำถาม
ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่อยู่
เปลี่ยนเป็น 54 หมู่ 2 ต.ฮางโฮง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000
จากคุณ จ.ส.อ.ปรเมษฐ. ซิไชยคำมาตย์ 30/06/2017 12:13:59
คำตอบ
ทาง กฌป.สก.ทบ. ได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ให้ท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ
ตอบโดย admin 03/07/2017 09:45:15