คำถาม
วันเกิดผิดครับ
จ.ส.อ.สุริศักดิ์ มะสุทธิ วันเกิด 24 ต.ค.2508 สังกัดเดิม มทบ.13 สังกัดปัจจุบัน มทบ.18
จากคุณ มทบ.18 01/07/2017 15:22:03
คำตอบ
ทาง กฌป.สก.ทบ. ได้ดำเนินการแก้ไขวัน เดือนเกิดให้ท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ
ตอบโดย admin 03/07/2017 09:51:08