คำถาม
สอบถามการเปิดรับสมาชิก
ตอนนี้มีเปิดรับสมาชิกที่อายุเกิน 40 (บุตร) รึยังครับ
จากคุณ พ.ต.ถนัดชัย คำพิมูล 04/07/2017 19:43:05
คำตอบ
ยังไม่มีการเปิดรับสมัครกรณีพิเศษค่ะ ถ้ามีแจ้งให้สมาชิกทราบต่อไปค่ะ
ตอบโดย admin 07/07/2017 09:35:58