คำถาม
ขอเปลี่ยนแปลงที่อยู่สำหรับติดต่อ
เป็น 305/74 หมู่ที่ 7 ต.เขาพระงาม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15160
จากคุณ จ.ส.อ.พิธี ฤทธิสิงห์ หมายเลขสมาชิก 5440008837 05/07/2017 10:45:28
คำตอบ
ทาง กฌป.สก.ทบ.ได้ดำเนินการแก้ไขที่ให้ท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ
ตอบโดย admin 07/07/2017 09:41:14