คำถาม
ขอแก้ไขข้อมูลชื่อสมาชิกและผู้รับเงิน
1.พ.อ.สมยศ ปิ่นสถาพร หมายเลข ต63084 ผู้รับเงินคือ นางสำรวม ปิ่นสถาพร (คนเดิม แก้ไขชื่อและนามสกุล) 2.นางสำรวม ปิ่นสถาพร หมายเลข ต63015/25 ผู้รับเงินคือ พ.อ.สมยศ ปิ่นสถาพร (คนเดิมแก้ไข ยศและนามสกุล) 3.นายทินรุจ ปิ่นสถาพร หมายเลข 5402007661 เเก้ไขเปลี่ยนชื่อเป็น "ชาคริฑ" ปิ่นสถาพร ผู้รับเงินคือ พ.อ.สมยศ พิ่นสถาพร
จากคุณ พ.อ.สมยศ ปิ่นสถาพร 05/07/2017 15:53:05
คำตอบ
การเปลี่ยนแปลง ชื่อ นามสกุล ของสมาชิก และของผู้รับเงินสงเคราะห์ สมาชิกต้องยื่นเรื่องด้วยตนเองผ่าน มทบ.ที่สะดวก หรือมาทำเรื่องที่ กฌป.สก.ทบ. เอกสารที่ใช้ประกอบ 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของสมาชิก และของผู้รับเงินสงเคราะห์ 2.สำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิก และของผู้รับเงินสงเคราะห์ 3.ใบเปลี่ยนแปลงชื่อ นามสกุล หรือถ้าท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถโทรสอบถามกับเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์ 02-6547400 ต่อ 6457, 6489, 6491, 7488 ค่ะ
ตอบโดย admin 11/07/2017 08:45:18