คำถาม
ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่อยู่
เปลี่ยนเป็น บ้านเลขที่107 หมู่11 ต.ด่านทับตะโก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150
จากคุณ จ.ส.ท.พงษ์นที แป้นทอง 07/07/2017 08:52:24
คำตอบ
ทาง กฌป.สก.ทบ.ได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ให้ท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ
ตอบโดย admin 07/07/2017 09:49:34