คำถาม
ขอแก้ไขยศ วันเดือนปีเกิด และที่อยู่ติดต่อ
ขอแก้ไขยศจาก จ.ส.อ.วิโรจน์ พาลวัล เป็น ร.ต.วิโรจน์ พาลวัล ขอแก้ไขวันเกิดเป็น 10 กุมภาพันธ์ 2524 ขอเปลี่ยนแปลงที่อยู่เป็น เลขที่ 326 หมู่ที่ 3 ต.กลางเวียง อ.เวียงสา จว.น่าน 55110
จากคุณ ร.ต.วิโรจน์ พาลวัล 11/07/2017 13:27:35
คำตอบ
ทาง กฌป.สก.ทบ.ได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้ท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ
ตอบโดย admin 12/07/2017 08:45:27