คำถาม
เปิดรับสมาชิกกรณีพิเศษ
อยากสอบถามว่าปีนี้จะมีเปิดรับสมาชิกกรณีพิเศษสมาชิกอายุ55ถึง60ปีไมคับ อยากให้เปิดพิเศษอีกสักครั้งครับขอบคุณครับ
จากคุณ ส.ท.ธนา 13/07/2017 08:56:01
คำตอบ
ยังไม่มีนโยบายจากผู้บังคับบัญชา ถ้ามีจะแจ้งให้สมาชิกทราบต่อไปค่ะ
ตอบโดย admin 13/07/2017 09:27:08