คำถาม
การสมัคร
การจะสมัครสมาชิกฌาปนกิจให้กับบุตร บุตรต้องมีอายุตั้งแต่กี่ปีขึ้นไปครับ
จากคุณ สุริยาวุธ 14/07/2017 13:29:07
คำตอบ
ตามระเบียบบุตรต้องมีอายุตั้งแต่ 15 ปี แต่ไม่เกิน 40 ปีค่ะ
ตอบโดย admin 17/07/2017 12:35:51