คำถาม
แก้ไขข้อมูล สมาชิกครับ
ยศ. จากเดิม จ.ส.ต. เป็น จ.ส.อ. วันเดือนปีเกิด จาก 9 พ.ค. 2526 เป็น 29 พ.ค. 2526 เพศ ชาย ที่อยู่ปัจจุบัน 125/2503 หมู่ 3 ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77160 ผู้รับเงินส่งเคราะห์ จากนางกมลพร ศรีเภาทอง เป็น นางกมลพร เมนเล่ เนื่องจากมารดา สมรส มีการจดทะเบียนสมรส และเปลี่ยนชื่อสกุลใหม่
จากคุณ จ.ส.อ.มานิตย์ เผือกขันหมาก 18/07/2017 17:49:24
คำตอบ
ทาง กฌป.สก.ทบ.ได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลง ยศ วันเกิด และที่อยู่ให้ท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ ผู้รับเงินสงเคราะห์เปลี่ยนนามสกุลท่านต้องยื่นเรื่องด้วยตนเองผ่านหน่วยต้นสังกัด หรือมาทำเรื่องที่ กฌป.สก.ทบ.เอกสารที่ใช้ประกอบ 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของสมาชิก และของผู้รับเงินสงเคราะห์ 2.สำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิก และของผู้รับเงินสงเคราะห์ 3.สำเนาทะเบียนสมรสของผู้รับเงินสงเคราะห์ หรือถ้าท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถโทรสอบถามกับเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์ 02-6547400 ต่อ 6457, 6489, 6491, 7488 ค่ะ
ตอบโดย admin 20/07/2017 09:15:09