คำถาม
แก้ไขยศ
ขอแก้ไขยศในการส่งเอกสารแจกจ่ายรายเดือน "สวัสดิการสาร"จาก พ.อ.เป็นพล.ต.วิศิษฐ์ โชตะมังสะ สังกัด สลก.ทบ.ที่อยุ่446/126หมู่4หมู่บ้านกฤษฏาการเด้นท์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา30000
จากคุณ พล.ต.วิศิษฐ์ โชตะมังสะ 19/07/2017 06:26:28
คำตอบ
ทาง กฌป.สก.ทบ.ได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ
ตอบโดย admin 20/07/2017 09:25:58