คำถาม
แก้ไขเดือนเกิดทำอย่างไรครับ
เดือนเกิดผิด เดือนกุมภาพันธ์ ไม่ใช่มกราคม
จากคุณ ร.ต.สมาน สมอทอง 19/07/2017 09:23:58
คำตอบ
ทาง กฌป.สก.ทบ.ได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ
ตอบโดย admin 20/07/2017 09:43:26