คำถาม
ระยะเวลารับเงินจากกองทุน
ระยะเวลาดำเนินการกี่วันจะได้รับเงินครับหลังจาดยื่นหลักฐานครบแล้ว
จากคุณ ลูกทหาร 20/07/2017 08:16:07
คำตอบ
การยื่นเรื่องรับเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพ ถ้าเอกสารครบถูกต้องเงินงวดแรกจะออกนับไปอีก 10 วันทำการหลังจากวันยื่นเรื่อง หรือถ้าท่านมีข้อสงสัยประการใดสามารถโทรสอบถามกับเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์ 02-6547400 ต่อ 6457, 6489, 6491, 7488 ค่ะ
ตอบโดย admin 21/07/2017 14:06:34