คำถาม
การสมัครให้ บิดา แต่บิดาอายุ 60 แล้ว สมัครได้ใหมครับ
การสมัครให้ บิดา แต่บิดาอายุ 60 แล้ว สมัครได้ใหมครับ ถ้ามัครได้จะต้องเสียย้อนหลัง การเสียย้อยหลังสามารถแบ่งชำระได้ใหมครับ เพราะเกินมาหลายปี
จากคุณ ทหารสื่อสาร 24/07/2017 10:58:10
คำตอบ
ถ้าท่านเป็นข้าราชการที่บรรจุใหม่สามารถนำบิดา มารดา สมัครสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ.ได้ โดยไม่จำกัดอายุ สมัครได้ภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่มีคำสั่งบรรจุเข้ารับราชการ โดยต้องชำระเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพย้อนหลังนับตั้งแต่วันที่อายุเกินระเบียบ โดยจะหักจากเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ. เมื่อสมาชิกถึงแก่กรรม หรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์ 02-6547400 ต่อ 6457, 6489, 6491, 7488 ค่ะ
ตอบโดย admin 03/08/2017 13:22:37