คำถาม
ขอแก้ไขข้อมูลที่อยู่ครับ
ที่อยู่สำหรับติดต่อ เลขที่ี 777/53 ม.6 ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 ที่อยู่ผู้รับเงินสงเคราะห์ เลขที่ 229 ม.6 ต.ต้นธงชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000 ขอบคุณครับ
จากคุณ ส.อ.ศุภฤกษ์ จินนิกร 30/07/2017 07:39:38
คำตอบ
ทาง กฌป.สก.ทบ.ได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ให้ท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ
ตอบโดย admin 03/08/2017 13:33:23