คำถาม
ขอแก้ไขวันเกิด และที่อยู่
พ.อ.หญิง พิมใจ เนื่องสกุล เลขที่สมาชิก ส.18795/31 แก้ไข วันเกิด จากเดิม 1 ม.ค.2501 เป็น 25 ม.ค.2501 ที่อยู่ จากเดิม แก้ไขเป็น บ้านเลขที่ 5 (109/3 เดิม) ซ.ติวานนท์ 24 แยก 4 ถ.ติวานนท์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 นางชูใจ พินิตตานนท์ เลขที่ สมาชิก 5082007817 แก้ไขวันเกิด จาก 1 ธ.ค. 2478 เป็น 12 ธ.ค. 2478 ที่อยู่ เหมือนของ พ.อ.หญิง พิมใจ เนื่องสกุล
จากคุณ พ.อ.หญิง พิมใจ เนื่องสกุล 01/08/2017 20:36:45
คำตอบ
ทาง กฌป.สก.ทบ.ได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้ท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ
ตอบโดย admin 04/08/2017 12:56:50