คำถาม
เปลี่ยที่อยู่ติดต่อ
ที่อยู่ติดต่อ ส.อ.วิรยุทธ สุขาพันธ์ 147 ร.1 พัน. 3รอ. ถนนพระราม 5 แขวงถนนนครไชยศี เขตดุสิต กทม.10300 ที่อยู่ผู้รับเงินสงเคราะห์ นายฤทธิชัย สุขาพันธ์ 134 ม.1 ต.นายาง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
จากคุณ ส.อ.วิรยุทธ สุขาพันธ์ 04/08/2017 10:04:36
คำตอบ
ทาง กฌป.สก.ทบ.ได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ให้ท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ การเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์สมาชิกต้องยื่นเรื่องด้วยตนเอง โดยสามารถทำเรื่องผ่านหน่วยต้นสังกัด หรือมาทำเรื่องที่ กฌป.สก.ทบ. เอกสารที่ใช้ประกอบ 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของสมาชิก และของผู้รับเงินสงเคราะห์คนใหม่ 2.สำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิก และของผู้รับเงินสงเคราะห์คนใหม่ หรือถ้าท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถโทรสอบถามกับเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์ 02-6547400 ต่อ 6457, 6489, 6491, 7488 ค่ะ
ตอบโดย admin 04/08/2017 13:15:38