คำถาม
ขอแก้ไขที่อยู่ใหม่
นาง บัวพา ผลเกิด เลขที่สมาชิก ต279593/37 ขอแก้ไขที่อยู่จากเดิมแก้ไขเป็น 51/528 หมู่บ้านนิสาเฟส3 ซอยเพชรเกษม69 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม จังหวัดกรุงเทพฯ10160 ที่อยู่ของผู้รับเงินสงเคราะห์เหมือนของนางบัวพา ผลเกิด
จากคุณ นางสาว โสภิณ ผลเกิด 09/08/2017 10:31:34
คำตอบ
ทาง กฌป.สก.ทบ.ได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้ท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ
ตอบโดย admin 09/08/2017 12:01:34