คำถาม
ขอแก้ไขขอมูลครับ
กระผม ส.อ.ณัฐพล พวงลำภู เลขที่สมาชิก 557-000-409-1สังกัด ร.16พัน1ขอเปลี่ยน ที่อยู่จากเดิม10หมู่9ต.เชียงขวัญ อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด มาเป็น115หมู่19ต.รอบเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด ขอเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์จากเดิมเป็น นางปรัศนี พวงลำภู (มารดา)ที่อยู่ 10 หมู่9 ต.เชียงขวัญ อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด เป็นนาง กัลยารัตน์ พวงลำภู (ภรรยา)ที่อยู่115หมู่19ต.รอบเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
จากคุณ bomb_mooton@hotmil.com 15/08/2017 22:22:35
คำตอบ
ทาง กฌป.สก.ทบ.ได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ให้ท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ การเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์ท่านต้องยื่นเรื่องด้วยตนเองผ่านหน่วยต้นสังกัด หรือมาทำเรื่องที่ กฌป.สก.ทบ.เอกสารที่ใช้ประกอบ 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของสมาชิก และของผู้รับเงินสงเคราะห์คนใหม่ 2.สำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิก และของผู้รับเงินสงเคราะห์คนใหม่ หรือถ้าท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถโทรสอบถามกับเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์ 02-6547400 ต่อ 6457, 6489, 6491, 7488 ค่ะ
ตอบโดย admin 17/08/2017 09:13:54