คำถาม
ขอแก้ไขที่อยู่ใหม่
ขอแก้ไขที่อยู่ของ พันตรีประวัติ จองลีพันธ์เดิมที่อยู่ 301/6 ซ.6 พิทักษ์ชน ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร เปลี่ยนเป็น 166/19 ม.5 ต.บัวเงิน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น ขอบคุณครับ
จากคุณ ฝสก.พล.ม.3 16/08/2017 14:28:39
คำตอบ
ทาง กฌป.สก.ทบ.ได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ให้ท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ
ตอบโดย admin 17/08/2017 09:16:02