คำถาม
แก้ไขที่อยู่ของผู้รับเงินสงเคราะห์ครับ
นางบุณฑริกา เผ่าภูธร เลขที่สมาชิก5430005006 ที่อยู่ใหม่ 4/1 ม.3 ต.ปอภาร อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
จากคุณ จ.ส.ท.ไพชยนต์ เผ่าภูธร 18/08/2017 12:51:58
คำตอบ
ทาง กฌป.สก.ทบ.ได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเรียบร้อยแล้วค่ะ
ตอบโดย admin 18/08/2017 12:44:14