คำถาม
แก้ไขยศ วันที่เกิด เดือนเกิด ครับ
ยศเดิมเป็น จ.ส.อ. เป็น ร.ต. วันที่เดิมเป็น 1 มกราคม เป็น 11 กรกฎาคม 2504 ครับ
จากคุณ ร.ต.นิกร ภูมิเพ็ง 18/08/2017 20:52:33
คำตอบ
ทาง กฌป.สก.ทบ.ได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้ท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ
ตอบโดย admin 21/08/2017 09:17:58