คำถาม
ขอเปลี่ยนแปลงวัน เดือน เกิด
ร.ต.รังสรรค์ สุกใส ขอแจ้งเปลี่ยน วันและเดือนเกิด จาก 1 มกราคม 2499 เป็น 10 เมษายน 2499
จากคุณ ร.ต.รังสรรค์ สุกใส 22/08/2017 15:03:02
คำตอบ
ทาง กฌป.สก.ทบ.ได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้ท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ
ตอบโดย admin 28/08/2017 09:15:19