คำถาม
การตรวจสอบสถานภาพ
กรอกเลขประจำตัวประชาชนของสมาชิกลงในเวปฯ ที่ให้ตรวจสอบสถานภาพแล้ว ไม่พบข้อมูล ครับ
จากคุณ ร.อ.ทรงพล พานิช ผช.สัสดัีอำเภอกระทุ่มแบน จว.ส.ค. 23/08/2017 11:11:39
คำตอบ
ทาง กฌป.สก.ทบ.ได้ตรวจสอบที่ใบสมัคร เอกสารที่แนบ และได้ดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อยแล้วค่ะ รบกวนตรวจสอบใหม่ค่ะ
ตอบโดย admin 28/08/2017 09:19:56