คำถาม
ข้อมูลผิดพลาด ขอแก้ไขครับ
1.ขอเปลี่ยนยศ จาก ส.อ. เป็น ร.ท. 2.นามสกุลของผมกับของผู้รับผลประโยชน์เขียนผิดครับ ขอแก้จาก นีโกรธา แก้คำว่า "นี" เป็น "นิ" คือแก้เป็น นิโกรธา ครับ 3.ชื่อผู้รับผลประโยชน์ นางธารา (หมายถึงผมหรือเปล่า ผมน่าจะไม่สะดวกมารับเอง) ถ้าแก้ได้ขอเปลี่ยนเป็นมารดาครับ นางกุหลาบ นิโกรธา
จากคุณ ร.ท.ธารา นิโกรธา 23/08/2017 20:38:01
คำตอบ
ต้องขออภัยสมาชิกมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ ทาง กฌป.สก.ทบ. ได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้สมาชิกเรียบร้อยแล้วค่ะ
ตอบโดย admin 28/08/2017 13:07:09