คำถาม
ขอแก้ไข ที่อยู่ และ ยศ ผู้รับผลประโยชน์
นาง เสมอ บางทิพย์ หมายเลขสมาชิก 5406004429 บ้านเลขที่ 399/53 ถ.จรดวิถีถ่อง ต.น้ำรึม อ.เมือง จ.ตาก 6300 ยศผู้รับผลประโยชน์ ร.ต.อาทิตย์
จากคุณ นาง เสมอ บางทิพย์ 24/08/2017 07:52:20
คำตอบ
ทาง กฌป.สก.ทบ.ได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ
ตอบโดย admin 29/08/2017 08:33:03