คำถาม
แก้ไข ยศ - ชื่อ - วัน - เดือน - เกิดครับ
จาก จ.ส.อ.ธงชัย มาปัน เป็น ร.ท.นิติธร มาปัน และ วัน - เดือน เกิดจาก 1 ม.ค.2506 เป็น 5 ก.พ. 2506 ครับ
จากคุณ ร.ท.นิติธร มาปัน 24/08/2017 12:28:56
คำตอบ
ทาง กฌป.สก.ทบ.ได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลง วัน เดือนเกิดให้ท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ สมาชิกเปลี่ยนชื่อ ต้องยื่นเรื่องด้วยตนเองผ่านหน่วยต้นสังกัด หรือมาทำเรื่องที่ กฌป.สก.ทบ.เอกสารที่ใช้ประกอบ 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2.สำเนาทะเบียนบ้าน 3.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือถ้าท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถโทรสอบถามกับเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์ 02-6547400 ต่อ 6457, 6489, 6491, 7488 ค่ะ
ตอบโดย admin 29/08/2017 09:22:09