คำถาม
ขอแก้ไขข้อมูล เลขที่สมาชิก 5410002228
1. ชือ - สกุล : พล.ต.สิทธิ ตระกูลวงศ์ 2. ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : 35/404 ม.3 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 3. ระยะเวลาการเป็นสมาชิก ขอให้ตรวจสอบด้วย (ข้อมูลที่ลง 2500 ยังไม่เกิดครับ) 4. ที่อยู่ผู้รับเงินสงเคราะห์ : 35/404 ม.3 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
จากคุณ พล.ต.สิทธิ ตระกูลวงศ์ 24/08/2017 13:27:00
คำตอบ
ทาง กฌป.สก.ทบ.ได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ
ตอบโดย admin 29/08/2017 09:29:24