คำถาม
ขอแก้ไขวันที่เกิด เดือนเกิด และที่อยู่สำหรับติดต่อใหม่ครับ
เลขที่สมาชิก ส 20440/32 วันเกิด จาก 1 มกราคม 2503 เป็น 23 พฤศจิกายน 2503 ที่อยู่สำหรับติดต่อเปลี่ยนจากเดิมเป็น 159 ซอยอินทามระ 25 ถนนสุทธิสาร แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
จากคุณ พ.อ.ณรงค์ศักดิ์ ทับขำ 24/08/2017 21:36:45
คำตอบ
ทาง กฌป.สก.ทบ. ได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้ท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ
ตอบโดย admin 29/08/2017 09:33:51