คำถาม
การสมัครเข้าเป็นสมาชิก ฌป.ทบ.
การสมัครเข้าเป็นสมาชิก ฌป.ทบ. สำหรับการบรรจุใหม่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป สามารถสมัคร สมาชิกได้หรือไม่ และมีระเบียบกำหนดไว้หรือเปล่าครับ..ว่าจะต้องเป็นสมาชิก
จากคุณ จ.ส.ต.ณัฐวุฒิ พระอารักษ์ ศฝ.นศท.มทบ.14 25/08/2017 10:26:40
คำตอบ
ตามระเบียบข้าราชการ หรือลูกจ้างที่แต่งกายเหล่าทหารบกที่จะสมัครสมาชิกฌาปนกิจได้ต้องมีอายุไม่เกิน 40 ปีค่ะ หรือถ้าท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถโทรสอบถามกับเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์ 02-6547400 ต่อ 6457, 6489, 6491, 7488 ค่ะ
ตอบโดย admin 20/11/2018 11:05:03