คำถาม
ขอแก้ไขที่อยู่ใหม่ครับ
ขอแก้ไขที่อยู่ของสมาชิก และที่อยู่ของผู้รับเงินสงเคราะห์จากเดิมเปลี่ยนเป็น เลขที่ 170/8 หมู่ 14 ต.เทศบาลจอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30310
จากคุณ ส.ท.นฤชัย ศรีวันดี 25/08/2017 19.30.05 25/08/2017 19:18:22
คำตอบ
ทาง กฌป.สก.ทบ. ได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ
ตอบโดย admin 29/08/2017 13:08:35