คำถาม
ต้องการแก้ไขชื่อครับ
จากเดิม นนส.นพเก้า สืบอ้าย เป็น นนส.นพเกล้า สืบอ้าย ครับ เลขทะเบียนสมาชิก5600002530
จากคุณ นนส.นพเกล้า สืบอ้าย 26/08/2017 12:15:08
คำตอบ
ทาง กฌป.สก.ทบ.ได้ตรวจสอบกับใบสมัคร และดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ
ตอบโดย admin 29/08/2017 13:38:28