คำถาม
แก้ไขวันที่ และเดือนเกิด ครับ
เดิม วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2511 แก้ไขเป็น วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2511 ครับ
จากคุณ พ.ต.เดชพระคุณ ธนาคุณ 26/08/2017 14:21:55
คำตอบ
ทาง กฌป.สก.ทบ.ได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ
ตอบโดย admin 29/08/2017 13:49:40