คำถาม
แก้ไขข้อมูล
เปลี่ยนแปลงยศเป็น ร.ต จรูญโรจน์ สัตยารักษ์ เปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่ติดต่อ 458/2 หมู่2 ต.โคกตูม อ.เมือง จ.ลพบุรี 15210 เปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์เป็น นางภูริตา สัตยารักษ์ ที่อยู่ 458/2 หมู่ 2 ต.โคกตูม อ.เมือง จ.ลพบุรี 15210
จากคุณ ร.ต จรูญโรจน์ สัตยารักษ์ เลขทะเบียนสมาชิก 5460010773 27/08/2017 20:59:31
คำตอบ
ทาง กฌป.สก.ทบ.ได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ให้ท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ การเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์สมาชิกต้องยื่นเรื่องด้วยตนเองผ่านหน่วยต้นสังกัด หรือมายื่นเรื่องได้ที่ กฌป.สก.ทบ.เอกสารที่ใช้ประกอบ 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของสมาชิก และของผู้รับเงินสงเคราะห์คนใหม่ 2.สำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิก และของผู้รับเงินสงเคราะห์คนใหม่ หรือถ้าท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถโทรสอบถามกับเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์ 02-6547400 ต่อ 6457, 6489, 6491, 7488 ค่ะ
ตอบโดย admin 29/08/2017 13:58:47