คำถาม
ขอแก้ไขข้อมูล
ขออนุญาตแก้ไขข้อมูลของ ร.ท.ทรงพล พานิฃ ตำแหน่ง ผช.สัสดีอำเภอกระทุ่มแบน จว.ส.ค. เลขทะเบียนสมาชิก ต.139196/30 ดังนี้ครับ 1. ชั้นยศ จาก "ร.ท." เป็น "ร.อ." 2. วันเกิด จาก "1 มกราคม 2505" เป็น "9 เมษายน 2505" 3. ที่อยู่ จาก "100/15 ถนนบายพาสทุ่งมน ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดกาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46000" เป็น "107/375 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ 74110"
จากคุณ ร.อ.ทรงพล พานิช 29/08/2017 15:55:28
คำตอบ
ทาง กฌป.สก.ทบ.ได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้ท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ
ตอบโดย admin 31/08/2017 13:17:05