คำถาม
เปลี่ยนแปลงทีอยู่สำหรับติดต่อ
จ.ส.อ.พลพิพัฒน์ เพชรรัตน์ เปลี่ยนที่อยู่สำหรับติดต่อเป็น 74 ซ.ก้าวหน้า 1 ถ.นคร-ปากพนัง ต.ในเมือง องเมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
จากคุณ จ.ส.อ.พลพิพัฒน์ เพชรรัตน์ 30/08/2017 13:39:41
คำตอบ
ทาง กฌป.สก.ทบ.ได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ
ตอบโดย admin 31/08/2017 13:20:43