คำถาม
ขอแก้ไขวันท่ี่เกิดเดือนเกิด และที่อยู่ของสมาชิกที่อยู่ของผู้รับเงินครับ
เดิมวันเกิด 1 มกราคม 2505 เปลี่ยนเป็น 20 กรกฏาคม 2505 เดิมที่อยู่ 121/71 หมู่ 9 ต.โพธิ์กลาง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 เปลี่ยนเป็น 170/8 หมู่ 14 ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30310 ทั้งสมาชิก และผู้รับเงินครับ
จากคุณ จ.ส.อ.อภิเดช ศรีวันดี 30/08/2017 17:55:35 30/08/2017 17:43:28
คำตอบ
ทาง กฌป.สก.ทบ.ได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ
ตอบโดย admin 01/09/2017 13:41:04