คำถาม
ขอแก้ไขข้อมูลที่อยู่และผู้รับเงินสงเคราะห์
1999/104 ม.2 ต.ท่าประดู่ อ.นาทวี จ.สงขลา(90160) ผู้รับเงินสงเคราะห์ นางลัดดา ศิริมังคลา ที่อยุ่1999/104 ม.2ต.ท่าประดู่ อ.นาทวี จ.สงขลา(90160)
จากคุณ จ.ส.อ.สุรพงษ์ ศิริมังคลา 02/09/2017 08:37:32
คำตอบ
ทาง กฌป.สก.ทบ.ได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ให้ท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ การเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์สมาชิกต้องยื่นเรื่องด้วยตนเองผ่านหน่วยต้นสังกัด หรือมายื่นเรื่องที่ กฌป.สก.ทบ.เอกสารที่ใช้ประกอบ 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของสมาชิก และของผู้รับเงินสงเคราะห์คนใหม่ 2.สำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิก และของผู้รับเงินสงเคราะห์คนใหม่ หรือถ้าท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถโทรสอบถามกับเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์ 02-6547400 ต่อ 6457, 6489, 6491, 7488 ค่ะ
ตอบโดย admin 04/09/2017 12:50:05