คำถาม
เปลี่ยนที่อยู่ใหม่
ร.ต.ประกิจ กองนิล 33/1 หมู่ 8 ต.บางประแดง อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
จากคุณ ร.ต.ประกิจ กองนิล 02/09/2017 10:33:03
คำตอบ
ทาง กฌป.สก.ทบ.ได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้ท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ
ตอบโดย admin 04/09/2017 13:13:31