คำถาม
ขอแก้ไขข้อมูลส่วนตัว
1.ยศ แก้ไขจากพ.ท. เป็นพ.อ. 2.ว./ด./ป. เกิด แก้ไข จาก 1 มกราคม พ.ศ. 2505 เป็น 17 มิถุนายน พ.ศ. 2505 3.ที่อยู่สำหรับติดต่อ แก้ไขจาก เลขที่ 125 หมู่ 3 ถนน เพชรเกษม ตำบล/แขวง เขาน้อย อำเภอ/เขต ปราณบุรี จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ เป็น 236/1 ตรอกมะตูม แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
จากคุณ พ.อ.ภาณุภณ เตชเมธาพงศ์ 04/09/2017 15:15:55
คำตอบ
ทาง กฌป.สก.ทบ.ได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ
ตอบโดย admin 06/09/2017 08:56:01