คำถาม
แก้ไขเลขบัตรประชาชน
จาก 1339900498771 เป็น 1339900498718
จากคุณ ส.ท.สุวิทย์ ศรีลาชัย 05/09/2017 10:34:23
คำตอบ
ทาง กฌป.สก.ทบ.ได้ตรวจสอบข้อมูล และดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ
ตอบโดย admin 06/09/2017 09:02:32