คำถาม
ขอแก้ไขวันเดือนปีเกิดและเพศค่ะ
แก้ไขวันที่ และเดือนเกิด ค่ะ เดิม วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2536 แก้ไขเป็น วันที่ 13 พฤศจิกายนพ.ศ.2535 ค่ะ และเดิม เพศ ชาย แก้ไขเป็น เพศ หญิง ค่ะ
จากคุณ ส.ต.หญิงอภิญญา จันทรา 05/09/2017 14:46:59
คำตอบ
ทาง กฌป.สก.ทบ.ได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ
ตอบโดย admin 06/09/2017 09:11:07