คำถาม
ขอแก้ไขฯ
ขอแก้ไขวันเดือนปีเกิด เดิม 1 ม.ค.13 เป็น 16 ก.พ.08 และวันสมัครเป็นสมาชิก เดิม 1 ม.ค.2500 เป็น 1 มี.ค.41
จากคุณ จ.ส.อ.สะอาด แก้วโกมล 08/09/2017 07:02:24
คำตอบ
ทาง กฌป.สก.ทบ.ได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ
ตอบโดย admin 08/09/2017 08:50:40