คำถาม
การจ่ายเงินส่วนที่เหลือ
เงินส่วนที่เหลือ5%จะได้ตอนไหนค่ะ เห็นว่าไม่เกิน120วัน ต้องนับจากวันไหนค่ะ
จากคุณ อัจฉรา 10/09/2017 14:46:41
คำตอบ
เงินรอบ 2 จะออกหลังจากรับเงินงวดแรกไปแล้วนับไปอีก 120 วัน หลังจากประกาศของเดือนถัดไปค่ะ หรือถ้าท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถโทรสอบถามกับเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์ 02-6547400 ต่อ 6457, 6489, 6491, 7488 ค่ะ
ตอบโดย admin 11/09/2017 08:55:40